Vítejte na stránkách Dětského centra Jihlava

Jsme zařízením, které poskytuje péči dětem od narození do tří let věku. Jedná se o děti, jejichž rodiny se o ně nemohou, neumí, či v krajním případě nechtějí starat. Do jisté míry se dá říci, že poskytujeme obdobnou péči jako dřívější kojenecké ústavy.

Ročně přestoupí přes bránu našeho ústavu kolem padesáti dětí a stejný počet odchází do rodin, nových nebo původních. Nejsme přestupní stanicí pro dětské domovy, jak jsme často mylně vnímáni veřejností. Posláním Dětského centra v Jihlavě je péče zdravotní, rehabilitační, psychosociální, ale hlavní náplní je - v součinnosti s mnoha dalšími subjekty - najít dětem vhodnou formu náhradní rodinné péče, či účinně pomoci revitalizovat původní, biologickou rodinu.

Nemůžeme a ani neumíme nahradit normálně fungující rodinu; není to v našich silách ani to není účelem tohoto zařízení. Můžeme jen mírnit následky, s kterými nevítané děti přicházejí na svět. A každý,kdo je do této problematiky zasvěcen, ví, že jich není málo - samotný prenatální vývoj představuje složitý proces, který provází mnoho otázek, na které mnohdy hledáme odpovědi celý život:

Kdo jsem, proč jsem tady, kdo jsou moji rodiče

Kolem většiny z nás je láskyplná náruč, rodina, příbuzní, ... vnímáme jejich blízkost jako samozřejmost. Děti, svěřené do péče našeho centra, tuto "samozřejmost" neznají. A to je výzva, abychom jim pomohli.

Společně s dětmi prožíváme jejich radosti, foukáme jejich bolístky, a snažíme se přiblížit atmosféru v rodině. Slavíme jejich narozeniny, vánoční i velikonoční svátky; v rámci jejich věku a zdravotních omezení je seznamujeme se světem. Také poskytujeme krátkodobě tzv. "úlevné pobyty" dětem, které mají různé kombinované vady a onemocnění, která kladou velké nároky v péči na jejich rodiny.

Systém péče o děti v naší zemi je často napadán a kritizován, často o něm mluví lidé, kteří jej vidí jen z dálky, kteří se dojmou a tím vše skončí. My jsme tento systém nevymysleli, víme velmi dobře o jeho kladech i záporech, ale snažíme se v jeho rámci poskytnout dětem maximum tím, že děláme svou práci s láskou a nekonečnou trpělivostí.

Naší snahou je, aby každé dítě našlo svůj domov. A je na nás dospělých, abychom mu tu jeho hvězdu, která možná nezářila tak jasně při jeho narození, pomohli rozsvítit.

Novinky

PF 2018

20.12.2017
Přejeme vám všem krásné Vánoce, prožité v klidu a pohodě, do nového roku vše dobré, hodně zdraví, úsměvů a lásky! Děkujeme našim zaměstnancům za ochotu a lásku, kterou dětem věnují. Všem ostatním, kteří nám pomáháte, bychom rádi poděkovali za spolupráci!
zobrazit všechny novinky

Informace dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění

Dětské centrum Jihlava je zvláštní zdravotnické zařízení zřízené krajem Vysočina, poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

Více informací

Akce

Vánoční zpívání

19.12.2017
Měli jsme v Dětském centru návštěvu a hudební vystoupení. Zazpívali jsme si písničky nejenom vánoční, ale i pohádkové. Všem se dopoledne moc líbilo!
zobrazit všechny akce