Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění

1. název 
Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

2. hlavní účel činnosti
Dětské centrum Jihlava je zvláštní zdravotnické zařízení zřízené krajem Vysočina,  poskytuje komplexní péči dětem od narození do věku 3 let, jejichž duševní a  tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a  jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Ze zdravotních nebo  sociálních důvodů může organizace uvedenou péči poskytnout i dětem starším.
Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem.

3. organizační struktura
organizační struktura DCJ (196 KB)

4. kontakt 
Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
Jiráskova 2176/67, 586 04 Jihlava

5. úřední hodiny
ambulantní trakt:  7,00 hod - 15,00 hod
lůžková část:  nepřetržitý provoz

návštěvní hodiny: pondělí a čtvrtek 14,30 hod do 15,30 hod

6. telefonní čísla
ředitel567 308 720
e-mail: info@detske-centrum-ji.cz

ekonom567 301 115
e-mail: ekonom@detske-centrum-ji.cz

sociální pracovník567 217 406
e-mail: jirkova.detske.centrum@quick.cz

psycholog567 217 428
e-mail: psycholog@detske-centrum-ji.cz

fyzioterapie567 310 264
 567 217 429

7. fax - 567 310 263

8. adresa internetové stránky
www.detske-centrum-ji.cz

9. bankovní spojení 
Komerční banka číslo účtu: 22532681, kód banky 0100

10. IČ - 00380695

11. DIČ - CZ00380695

12. dokumenty

13. příjem žádostí
Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, 
Jiráskova 2176/67, 586 04, Jihlava, 
k rukám ředitele zařízení

14. opravné prostředky
Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, 
Jiráskova 2176/67, 586 04, Jihlava 
do 15 dnů prostřednictvím ředitele zařízení ke Krajskému úřadu Vysočina

15. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

16. Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. (166 KB)